Bunkeflostrand

Vi tar nu fram en övergripande strategi för utbyggnaden av Bunkeflostrand. Strategin är en del av ett pågående arbete med detaljplaner, som kan ge runt 1500 nya bostäder de närmaste fem till tio åren.

När stadsdelen växer med fler invånare, blir också förutsättningarna bättre för att bygga ut handel, service, kultur- och fritidsanläggningar i området.

Syftet med den övergripande strategin är att ge en helhetsbild över utvecklingen och visa hur detaljplanerna kan samordnas och samverka för att tillföra nya kvaliteter till Bunkeflostrand.  

Ta del av arkitekternas skissförslag

Under våren har tre arkitektkontor arbetat fram skissförslag på hur de norra delarna av Bunkeflostrand skulle kunna utvecklas. Från den 17 juni till 18 augusti ställer vi ut skissförslagen på biblioteket i Bunkeflostrand. Du kan även se och läsa om skissförslagen här på webben. Du har också möjlighet att tycka till och komma med synpunkter på förslagen.

Dialog med boende och verksamheter

Du som bor eller är verksam i Bunkeflostrand ska kunna vara delaktig i utvecklingen av området. Genom att bjuda in till samtal och dialog, vill vi fånga upp behov och önskemål som finns kring utbyggnaden.

Du är alltid välkommen att mejla dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret@malmo.se. Skriv ”Dialog Bunkeflostrand” i ämnesraden så hittar mejlet rätt snabbare.

Under februari har vi varit ute på flera platser i Bunkeflostrand samlat in synpunkter från barn, unga och vuxna. Du hittar hela sammanställningen via länken nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som är på gång, kan du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev för Bunkeflostrand. Vi planerar att ge ut nyhetsbrevet 4-5 gånger under 2019.

Bakgrund

Malmö växer med drygt 5000 invånare varje år och översiktsplaneringen
för Malmö ska kunna möta denna befolkningsutveckling. Genom Hyllies utbyggnad och nya centralt geografiska läge har även Bunkeflostrands förutsättningar för utbyggnad förändrats. Enligt gällande översiktsplan kan Bunkeflostrand på sikt komma att byggas ihop med Limhamn i norr och Vintrie och Hyllie i nordöst.

 

Idag bor drygt 11 000 invånare i Bunkeflostrand. Med den befolkningsutveckling som Malmö har, kan Bunkeflostrand komma att byggas ut med drygt 1500 nya bostäder inom de närmsta fem till tio åren.

 

Läs mer om pågående och kommande detaljplaner i Bunkeflostrand

Senast ändrad: 2019-07-25 15:46