Tyck till om arkitekternas skissförslag

Hur tycker du att arkitekterna lyckats med uppgiften? Fram till den 18 augusti har du möjlighet att skicka in dina synpunkter.

Vi gör därefter en sammanställning av alla synpunkter som kommit in. Sammanställningen presenteras för bedömningsgruppen för det parallella uppdraget, när de träffas under hösten för att välja ut vilka delar av skissförslagen som vi ska utveckla vidare i detaljplanerna för området.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast ändrad: 2019-06-17 10:49