Publicerad 2019-05-06 14:30

Senast uppdaterad 2019-05-06 14:54

Allt för familjen under ett och samma tak

Foto på Anna Sövgren och Cristin Lundström på BVC Bambino, Liv Gretland från Barnmorskorna Malmö och Anna Friggestad, biträdande förskolechef i Malmö stad.

Anna Sövgren och Cristin Lundström på BVC Bambino, Liv Gretland från Barnmorskorna Malmö och Anna Friggestad, biträdande förskolechef i Malmö stad.

Nu har även Lindängen fått en familjecentral. Att samla BVC, barnmorska, öppen förskola och socialrådgivning under samma tak medför många fördelar – såväl för Malmöbor som för verksamheterna.
– När flera professioner kan samarbeta på ett naturligt sätt blir trösklarna lägre för alla och vi får bättre förutsättningar att lyckas med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, säger Anna Friggestad, biträdande förskolechef

Lindängens Familjecentral öppnade i januari och är den senaste i raden av kompletta familjecentraler i Malmö stad.
– En familjecentral vilar alltid på de fyra benen öppen förskola, BVC, barnmorska och socialrådgivning. Utöver det finns samverkan med olika lokala aktörer. Här har vi till exempel som ambition att kunna koppla på språkstöd tillsammans med SFI, säger Anna Friggestad.

Tipsar om varandra
Barnmorskorna Malmö, som liksom BVC Bambino är en privat aktör, fanns redan på plats i lokalerna. Öppna förskolan, socialrådgivningen och BVC Bambino flyttade in i januari.
– Vi vill nå så många barnfamiljer som möjligt här på Lindängen. Barnmorskan och BVC är lite av ”magneter” – de som väntar barn eller nyss fått barn besöker dem och då kan de upptäcka öppna förskolan eller socialrådgivningen samtidigt. Alla verksamheter här berättar och tipsar besökarna om varandra. Öppna förskolan är inte bara till för familjer som behöver extra stöd, utan man kan komma till oss för att få tillgång till pedagogisk verksamhet och för att få träffa andra föräldrar med barn, säger Anna Friggestad.

Lättare att nå fler
Anna Sövgren och Cristina Lundström är distriktsköterskor samt ägare till BVC Bambino. De ser också de stora fördelarna med att ha verksamheterna i gemensamma lokaler och har jobbat aktivt för att få allt på plats:
– Kopplingen mellan barnhälsovård och barnmorskorna är naturlig och det är väldigt positivt att ha förskolan och socialrådgivningen här också. Här i området finns många arbetslösa föräldrar som dels har behov av social rådgivning, dels inte har sina barn i förskola. Genom samarbetet och att vi finns här tillsammans blir det lättare att nå dem, säger Cristina Lundström.

Samverkan på alla plan
Samverkan är ett ord som hela tiden återkommer när vi hälsar på i Lindängens familjecentral och pratar med representanter för ett par av verksamheterna. Dels samverkan med varandra, men också med en rad andra aktörer.
– Ett naturligt samarbete är med de ordinarie förskolorna i området, säger Anna Friggestad. Vi tänker oss dels att kunna göra studiebesök med ”våra” familjer, dels att personal från förskolan kan komma hit och presentera sig och sina verksamheter och bland annat prata om hur inskolningen går till. Det är något vi vet att många föräldrar undrar över.
Samarbeten med Rädda Barnen och Röda Korset är också i startgroparna för den nystartade familjecentralen. Andra intressanta verksamheter är projektet ”Jämlik hälsa” som drivs gemensamt av Malmö stad och Malmö Universitet och språkstödsarbetet ”Svenska med baby”.

En arena för integration
– Den öppna förskolan ska vara en arena för integration, inte minst för kvinnor. Här finns många nyblivna mammor som inte talar svenska. De är föräldralediga och det kan dröja innan deras barn börjar i ordinarie förskola. Då kan öppna förskolan vara ett sätt att börja lära sig att prata svenska, säger Anna Friggestad.
Föreningslivet och den övriga idéburna sektorn är också attraktiva och viktiga kommande samarbetspartners.

Kräver stora lokaler
Men de fyra nuvarande verksamheterna är kärnan i familjecentralen.
– Det är ett väldigt bra koncept, men det har tagit tid att få allting på plats. Egentligen skulle det kunna finnas hur många familjecentraler som helst runtom i staden, men den stora utmaningen är att hitta lokaler. Det behövs minst 700–800 kvadratmeter för att det ska fungera, säger Cristina Lundström.