Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Logotyp Ett sammanhängande transportsystem för Greater Copenhagen

Projektets huvudsakliga mål är att främja tillgängligheten med hållbara transportformer inom Greater Copenhagen och stärka regionen som knutpunkt inom det transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Med ett sammanhängande transportsystem ges förutsättning för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen. Inte bara till de så kallade urbana noderna Köpenhamn och Malmö, utan även till sekundära och tertiära delar av regionen. För detta krävs gränsöverskridande insatser av flera parter. Syftet är därför att leverera gemensamma beslutsunderlag och skapa samarbetsarenor där gränsöverskridande kunskap om hållbar infrastruktur kan utvecklas.

Region Skåne är projektägare. Malmö stad medverkar med en kommunikatör från stadskontoret. Övriga partners är Region Huvudstaden, Region Själland, Helsingborg stad, Kristianstad kommun, Köpenhamns kommun, Helsingörs kommun, Aalborg Universitet samt Lunds Universitet. Projektet genomförs inom ramen för samarbetet i Greater Copenhagen och utgår från trafikchartern, som du kan läsa om här:

Alla rapporter läggs upp på denna sida:

Följ oss på LinkedIn: ett sammanhangande transportsystem i greater copenhagen

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg Öresund-Skagerrak-Kattegatt.

Kontaktpersoner:

Bengt Nilsson, Region Skåne, projektledare, bengt.g.nilsson@skane.se

Johan Edgren, Malmö stad, kommunikationsansvarig, johan.edgren@malmo.se.

Projektet pågår till den 1 april 2021.

Interreglogotyp

Senast ändrad: 2020-06-03 10:21