Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem - WP2

Syfte/formål: Skapa underlag för, att ägarna och trafiksällskapen kan ta gemensamma beslut om hur ett sammanhängande kollektivtrafiksystem i Greater Copenhagen kan stärkas genom konkreta åtgärder. Även en plan för detta ska tas fram.

Delprojektet är uppdelat på två delar:

  1. Identifiering av insatser som främjar ett sammanhängande kollektivtrafiksystem.
  2. Biljettsystem och trafikinformation.

Första studien om resandet över Öresund är gjord, hitta rapporten här:

Delprojektledare är Sandrina Lohse-Larsen, Region Själland, xsal@movia.dk

Senast ändrad: 2019-11-26 16:40