Framtidens Mobilitet - WP3

Syfte/formål: Skapa mer förståelse kring framtidens mobilitet, som kan leda till förslag på insatser och åtgärder som säkrar en effektiv, sammanhängande och hållbar mobilitet i Greater Copenhagen.

Delprojektet är uppdelat på två delar:

  1. Bättre användning av existerande infrastruktur
  2. Fossilfria drivmedel och infrastruktur (el, väte och biogas)

 I projektet kommer det bl a hållas seminarier och workshops, resultaten finns på denna sida:

https://www.greatercph.se/transportsystem/rapporter

Delprojektledare är Joe Jensen, Region Huvudstaden, joe.jensen@regionh.dk

Senast ändrad: 2020-06-03 10:20