Strategiska scenarier för tågtrafiken - WP1

Syfte/formål för delprojektet är att identifiera strategiska möjligheter för tågtrafiken i Greater Copenhagen. Målet är att ta fram en gemensam dansk-svensk bild av hur den framtida tågtrafiken i GC ska utvecklas (Systemplan 2050).

Aktiviteter i delprojekt "Strategiska scenarier för tågtrafiken":

1. Strategiska scenarier for trafikering 2035-50.
Detailstudier sker i följande områden:

  • Trafik till/från Köpenhamns Internationella flygplats
  • Nya fasta forbindelser (Fehmarn Bält, HH-förbindelsen, Öresundsmetro)
  • Kapacitet for gods på järnväg
  • Förbättringsmöjligheter av kapaciteten på Köpenhamn H, Malmö C/ Malmö godsbangård och Helsingborg C

2. Förslag till gemensam Systemplan 2050 tas fram.

Delprojektledare är Sten Hansen, Helsingborgs Stad, sten.hansen@helsingborg.se

Senast ändrad: 2019-11-13 13:40