Den skandinaviska 8 miljonersstaden

3 länder, 4 storstadsregioner, 2 huvudstäder - detta är den skandinaviska 8 miljonersstaden. Av Skandinaviens 19,3 miljoner invånare bor 8 miljoner i korridoren, Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Detta var bakgrunden för det projekt som Malmö stad var deltagare i under 2012-2015.

8 Million City

Projektets övergripande syfte var att knyta samman städer, kunskaps- och kompetensmiljöer på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn till en sammanhållen attraktiv arbetsmarknad. Målet är att skapa förutsättningar för att området — Scandinavian 8 Million City — skall bli en stark tillväxtaktör på global nivå.

Ett höghastighetstågsnät påverkar Malmö, eftersom tågen planeras gå genom Citytunneln. I så fall stannar de vid Malmö C och Malmö får en snabb förbindelse till Göteborg och Oslo.

Fakta om den skandinaviska 8 miljonersstaden

Den skandinaviska 8 miljonersstaden  (The Scandinavian 8 Million City) är ett utvecklingsprojekt finansierat till 50 procent av EU:s Interegprogram och till 50 procent av 14 partners, där Malmö stad är en partner. Samarbete ska skapa bättre regional sammanhållning och målet är att skapa en modern järnvägslösning för gods och människor mellan Köpenhamn och Oslo. 

Senast ändrad: 2019-09-10 15:26