Malmö ännu närmare med kontinentalbanan

Ny persontrafik på kontinentalbanan knyter samman stadens västra och östra delar på ett helt nytt sätt och det kommer gå snabbare än någonsin att åka kollektivt genom stan.

Hur tågen kör i december 2018

Karta över hur tågen kör från den 9 december 2018.

Ännu snabbare att åka genom staden

Varje år ökar kollektivtrafiken i Malmö. För att lättare kunna åka mellan östra och västra Malmö och vidare i regionens allt finmaskigare tågnät gör Malmö stad tillsammans med Trafikverket, Svedab och Skånetrafiken det möjligt att ta tåget på Kontinentalbanan, Svågertorp och genom Citytunneln.

Fakta om Kontinentalbanan

Tågen stannar på:

  • Malmö central
  • Östervärn
  • Rosengård (ny station, där banan korsar Amiralsgatan)
  • Persborg
  • Svågertorp
  • Hyllie
  • Triangeln

Det kommer att gå ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan 06.00 och 22.00. Trafiken sker med Pågatåg vara det ena kör till och från Kristianstad, det andra fungerar som en pendel mellan Hyllie och Malmö C.

På ytterligare sikt kan det bli aktuellt med Öresundstågstrafik från fler av dessa stationer direkt till Lund och Köpenhamn. Detta enligt Skånetrafikens långsiktiga strategi för regiontågen.

Processen inför trafik på Kontinentalbanan

Trafikstarten på Kontinentalbanan (även benämnd Malmöpendeln) är aktuell när Trafikverket och Svedab (Svensk-Danska Broförbindelsen) fått godkännande att köra persontrafik på Kontinentalbanan av regeringen.

I juni 2010 skickade Malmö stad, Region Skåne och Trafikverket en gemensam skrivelse till regeringen om att få köra persontåg på Malmöringen under prövotiden, vilket regeringen inte hade något att invända mot.

Kontinentalbanan har varit föremål för juridisk process

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har prövat frågan om bullerskyddsnivåer men också frågan om rätten att trafikera Kontinentalbanan med persontåg. Fram till januari 2018 har man bara fått köra godståg på sträckan, ett gammalt beslut som gällde efter Citytunnelns invigning. Länsstyrelsen godkände ansökan men i början av augusti 2017 överklagades beslutet.

Mark- och miljööverdomstolen har i slutet av januari 2018 beslutat att inte pröva överklagandet.

EU-logotypen

Senast ändrad: 2019-05-31 09:44