Persborg

Den 9 december öppnar åter plattformarna vid Persborg för Pågatågstrafik. Arbetena med att anpassa perrongerna till dagens tågtrafik pågår under hela 2018.

Tågen från Östervärn kommer gå två gånger i timmen norrut till Rosengård - Östervärn - Malmö C övre samt två gånger i timmen söderut till Svågertorp - Hyllie (varav det ena fortsätter i Citytunneln vidare till Lund och Kristianstad).

Senast ändrad: 2018-09-24 13:06