Station Rosengård

En ny station vid Rosengård skapar nya förutsättningar för området runt om. För boende och verksamheter i Rosengård, Annelund, Sorgenfri och Sofielund kommer stationen bli ett nav i kollektivtrafiken.

Station Rosengård

Station Rosengård.

Arbetet pågår

Det som direkt syns idag är det plank som finns runt arbetsplatsen. Innanför har träd och buskar tagits bort där det ska bli plattformar, cykelbanor och cykelparkeringar. I senaste filmen nedan syns de första murarna som är färdiggjutna. Våren 2019 ska nya träd planteras i området.

Det är entreprenören BCA som bygger Station Rosengård samt anpassar stationen vid Persborg. Stationen vid Östervärn byggs också om för att tågen ska kunna stanna där.

Station Rosengård berör hela Amiralsstaden

Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i den kommande stationen i Rosengård.
Amiralsstaden ska bli en stationsnära stadsdel som erbjuder goda livsmiljöer för barn och vuxna i de kringliggande områdena Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård.

Den 22 januari togs det första spadtaget för stationen, som byggs under hela 2018.

Första spadtaget 22 januari 2018

Invigningstalarna som även tog första spadtaget, från vänster: Stefan Svalö från Region Skåne, Jens Möller från Trafikverket, Katrin Stjernfeldt Jammeh från Malmö stad samt Torbjörn Jönsson från BCA Entreprenad AB, som bygger stationen.

Senast ändrad: 2019-05-31 09:44