Resvaneundersökning i Skåne

Resevaneundersökning

Malmö stad genomför regelbundet med fem års mellanrum en resvaneundersökning för att få kunskap om hur Malmöborna reser och för att hålla koll på trafkströmningar i staden.

Traditionellt görs undersökningen postalt i form av en enkät och resdagbok. Under 2018 genomfördes en digital app-baserad undersökning för att undersöka om digitala metoder kan hjälpa oss att dra slutsatser och att nå framförallt yngre grupper.

Senast ändrad: 2020-03-12 10:27