Översiktsplan för Nyhamnen

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Översiktsplan för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Översiktsplan för Nyhamnen

Här kan du läsa och ladda ner Översiktsplan för Nyhamnen och alla tillhörande dokument. Här finns även en redogörelse av yttranden och våra kommentarer till de synpunkter som kom in under utställningsperioden. Översiktsplanen för Nyhamnen antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019.


Översiktsplan för Nyhamnen, antagen december 2019 (pdf, 19.3 MB)


Övriga dokument

Miljökonsekvensbeskrivning, antagandehandling april 2019 (pdf, 7.1 MB)
Yttranden översiktsplan för Nyhamnen utställningsförslag (pdf, 3 MB)
Utlåtande översiktsplan för Nyhamnen utställningsförslag (pdf, 789.5 kB)
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-12-19 (pdf, 1.4 MB)

Visualisering av planförslaget i 3D

Vi har gjort en visualisering i 3D av utställningsförslaget till översiktsplan för Nyhamnen. Här kan du se och testa planförslaget i 3D.

Senast ändrad: 2020-01-20 15:35