Översiktsplan för Nyhamnen

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Översiktpslanen för Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga Malmös stadskärna mot vattnet. Med närhet till Centralstationen och goda regionala kommunikationer kan vi skapa en hållbar stadsdel med nya attraktiva livsmiljöer att bo och verka i.

Översiktsplan för Nyhamnen

Här kan du läsa och ladda ner Översiktsplan för Nyhamnen och alla tillhörande dokument. Du kan också beställa den, så skickar vi den till dig kostnadsfritt med post. Översiktsplanen för Nyhamnen antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019.


Översiktsplan för Nyhamnen, antagen december 2019 (pdf, 18.9 MB)


Beställ Översiktsplan för Nyhamnen


Övriga dokument

Miljökonsekvensbeskrivning, december 2019 (pdf, 7.2 MB)

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-12-19 (pdf, 1.4 MB)

Särskild sammanställning av miljöbedömningarna, mars 2020 (pdf, 53.7 kB)
Utlåtande tillhörande utställningsförslaget, april 2019 (pdf, 790.5 kB)

Inkomna yttranden om utställningsförslaget, april 2019 (pdf, 3 MB)


Visualisering av planförslaget i 3D

Vi har gjort en visualisering i 3D av utställningsförslaget till översiktsplan för Nyhamnen. Här kan du se och testa planförslaget i 3D.

Senast ändrad: 2021-01-08 11:33