Utredningar

Här har vi samlat kompletterande utredningar för arbetet med översiktsplanen för Nyhamnen.

Test av den rumsliga integrationen i Nyhamnen 

Utredningen visar i vilken mån planförslaget skapar täthet, hur pass tillgängligt och sammankopplat gatunätet är, vilka förutsättningar det finns för service samt vilken tillgång och närhet det finns till grönområden. Dessutom beskrivs hur olika kopplingar och en högre exploateringsgrad påverkar utfallet i planförslaget.

Handelsutredningen blickar 25 år framåt

Handelsutredningen tittar närmare på vilka förutsättningar det finns för etablering av detaljhandel, café/restaurang och kommersiell service (nöjen med mera) i Nyhamnen.Utredningen blickar 25 år framåt i tiden och har sin utgångspunkt i en beskrivning av handelns förutsättningar i Malmö och övriga regionen samt betydelsefulla omvärlds- och framtidsfaktorer.

Gång- och cykelbroar över järnvägsspåren

Järnvägsspåren öster om Malmö centralstation är en stor
utmaning när det gäller att tillhandahålla goda och lättillgängliga förbindelser mellan Gamla staden och Nyhamnen.Uppdraget illustrerar hur man  kan ansluta Malmö centralstation med den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen för fotgängare och cyklister.

Senast ändrad: 2017-02-05 20:36