Jag vill beställa planstrategi för Översiktsplan för Malmö.

Beställning av gällande Översiktsplan

Observera att beställningen är för den gällande Översiktsplanen.

Samrådsunderlag till Översiktsplan för Malmö

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan. Ett första utkast till ny översiktsplan för Malmö är på samråd från den 23 mars till 22 juni.

Här finner du information om samrådsförslagetPlanstrategin sänds kostnadsfritt hem till dig.

Så här hanterar Malmö stad dina personuppgifter

Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter för att administrera utskick av planstrategi för Översiktsplan för Malmö.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på www.malmo.se/personuppgifter. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter fel så kan du anmäla det till Dataskyddsinspektionen.

Senast ändrad: 2020-08-20 16:04