Jag vill beställa planstrategi för Översiktsplan för Malmö.


Planstrategin sänds kostnadsfritt hem till dig.

Så här hanterar Malmö stad dina personuppgifter

Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter för att administrera utskick av planstrategi för Översiktsplan för Malmö.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på www.malmo.se/personuppgifter. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter fel så kan du anmäla det till Dataskyddsinspektionen.

Senast ändrad: 2019-10-25 08:37