Industriell symbios

Industriell symbios är ett verktyg för företag att samverka för ökad resurseffektivitet och hållbarhet, inklusive ekonomisk hållbarhet.

Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. Det kan till exempel innebära att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang istället för att de går till spillo.

Nya smarta energi- och kretsloppssystem bygger ofta på sammankoppling och synergier mellan olika typer av stora och små energi-, kretslopps- och industrianläggningar samt smarta och dynamiska nät för t.ex värme, el och gas men kan också bygga på samlokalisering för att utnyttja restflöden från en anläggning som råvara till en annan. Industriell symbios innebär medveten och systematisk systemoptimering för att möjliggöra dessa kopplingar och synergier.

I begreppet Urban symbios ryms en mängd olika sätt att tänka nytt och resurseffektivt. Industriell symbios är en del av det som kallas för den urbana symbiosen.

Läs mer i:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:13