Översiktsplan för Malmö 2000

Översiktsplan för Malmö 2000 (ÖP2000) antogs i december 2000 av kommunfullmäktige.

Viktiga frågor som behandlades i planen var att ge goda expansionsmöjligheter för näringslivet, att slå vakt om och utveckla Malmös stadskvaliteter, att förbereda för Malmös nya roll i Öresundsregionen och att ta steg på vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Se plandokument och markanvändningskarta:

Senast ändrad: 2020-02-12 15:14