Samråd 2015

Under våren 2015 presenterades ett första förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn, då under namnet Översiktsplan för del av Kirseberg, i ett så kallat samråd. 40 skriftliga yttranden kom in på förslaget och här kan du bland annat ta del av våra svar och kommentarer till de synpunkter vi fått.  

Samråd

Samrådstiden för översiktsplanen var 13 februari – 29 maj 2015. Planförslaget var utställt i Malmö stadshus 13 februari - 27 mars samt i Kirsebergs bibliotek hela samrådstiden. Vid utställningarna fanns det fullständiga planförslaget tillgängligt samt ett sammanfattande informationsblad som besökaren kunde ta med sig hem.

Ett samrådsmöte genomfördes på Kirsebergs bibliotek den 17 mars 2015, vilket var mycket välbesökt. Ett möte hölls även på Stadshuset den 23:e mars 2015. Totalt kom det in ett 40-tal skriftliga yttranden som har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse.

Senast ändrad: 2019-02-28 14:07