Foto: FutureImageBank

Naturvårdsplan för Malmö

Är du nyfiken på var du kan hitta hedblomster? eller funderar du på var du kan se rotstreckat stråfly? Det och mycket annat kan du läsa i Naturvårdsplanen för Malmö stad.

Kommunfullmäktige beslöt den 6 september 2012 att godkänna förslag till Naturvårdsplan för Malmö stad som stöd för nämdernas naturvårdsarbete.

Programmet består av två delar. En programdel, som redovisar visioner och mål för naturvårdsarbetet . Och en områdesdel, som beskriver 172 områden med särskilt höga naturvärden.  

Naturvårdsplanen ska utgöra ett underlag för den fysiska planeringen och vara vägledande i allt kommunalt naturvårdsarbete samt i allmänna skötsel- och landskapsvårdsfrågor.

Ladda ner Naturvårdsplan för Malmö:
Naturvårdsplanen, del 1 (pdf, 1.7 MB)
Naturvårdsplanen, del 2 (pdf, 20.8 MB)

Senast ändrad: 2014-10-02 13:36