Undvik hårdgjorda ytor

Vi måste minska de hårdgjorda ytorna När det regnar extremt mycket är det inte möjligt att avleda allt vatten i dagvattensystemet. Allt från hängrännor till dagvattenledningar svämmar över och vattnet rinner ovan mark. I den situationen är det viktigt att vattnet inte skadar bebyggelser.

Dagvattenhanteringen är viktig även vid normala regn, och där kan alla bidra till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Det gäller t ex hur Malmö stad kan göra det lättare för vatten att tränga ner i marken och att fördröja avrinningen till dagvattenledningarna, men den enskilde fastighetsägaren som väljer gräs och singel till sin tomt stället för plattor och asfalt gör en viktig insats.
Senast ändrad: 2018-04-27 09:39