Platser med flera funktioner

Vi arbetar för att hitta skyfallslösningar i enskilda områden och vid nya exploateringar. I arbetet med att skyfallsanpassa Malmö satsar staden på lösningar ovan jord och då främst på platser som får flera funktioner.

Att med flit översvämma vissa områden är ett exempel på en multifunktionell lösning för att ta hand om kraftiga regn. Då vattenledningsnätet inte är dimensionerat för att ta hand om stora mängder styr man om översvämningarna till platser där de inte orsakar någon skada. Exempel på sådana multifunktionella platser är vissa parker och idrottsplatser.

Underjordiska magasin är kostsamma och tar mycket plats utan att fylla någon annan funktion. Vi tänker en kedja av många lokala åtgärder i stället för några få stora. Pöl till pöl har varit ett devis under arbetet med strategidelen.

Senast ändrad: 2018-04-27 09:39