Söderkulla- och Fosietorpsparken

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken.

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken.

Att med flit översvämma vissa områden är ett exempel på en
lösning för att ta hand om kraftiga regn. Då vattenledningsnätet inte är
dimensionerat för att ta hand om extrema mängder styr man om översvämningarna
till platser där de inte orsakar någon skada. Exempel på sådana platser kan vara parker och idrottsplatser.

-Delar av Söderkullaparken har sänkts med som mest en meter
för att kunna magasinera dagvatten. Det är de befintliga gräsytorna och
aktivitetsytorna som har sänkts, vilket betyder att vi kunnat spara många av de värdefulla träd som finns i parken, berättar Caroline Larsson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Parkerna i Söderkulla är nu klara och har genom ombyggnaden
fått nya bollplaner, lekplatser samt nyplanterade träd och växter.
Söderkullaparken har även fått uppfräschad hundrastplats och boulebana medan Fosietorpsparken har fått ett utegym.

De upprustade och skyfallsanpassade parkerna invigdes våren 2019.

Senast ändrad: 2019-09-06 10:30