Stadsmiljöprogram

Vad är en stads identitet? Hur ser vi på stadens gestaltning när det gäller belysning, golv, färgsättning, möblering?

Fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret har sökt svaren på gestaltningsfrågor i ett Malmö som befinner sig i en dynamisk process. Stadsmiljöprogrammet har resulterat i ett antal skrifter som anger riktlinjer för stadens ljus, golv, små byggnader, uteserveringar färg med mera.

Stadsmiljöprogrammets övergripande mål är att ge Malmö - som helhet och de olika stadsdelarna - en tydlig och förstärkt identitet.

Här kan du läsa om Malmös färgidentitet och om Malmögrönt, den speciella mörkgröna färgen som bänkar, papperskorgar och annat i den offentliga miljön har.

Senast ändrad: 2019-06-05 16:31