Färgprogram för Malmö

Har Malmö en egen färgidentitet ? 

Hur skiljer sig Malmös färgsättning från andra större städer som t ex Stockholm, Göteborg och Köpenhamn?

Hur särskiljer man fasadkulörer på byggnader från olika epoker? Kan fasadkulörer från skilda tidsepoker ligga till grund för en Malmöfärgskala? Det är några av de frågor som ställdes i samband med arbetet med att ta fram ett Färgprogram för Malmö.

Syftet med färgprogrammet är att öka intresset för och kunskapen om färgsättningens betydelse för våra byggnader och stadsmiljöer. Färgprogrammet är tänkt att utgöra ett instrument för t ex arkitekter och fastighetsägare, samt användas i samband med rådgivning till allmänheten i färgfrågor.

Målet har varit att stärka Malmös färgkaraktär genom att utarbeta tydliga råd och riktlinjer för färgsättning och tidstypisk fasadbehandling av byggnader från olika epoker.

Färgprogrammet är utarbetat av Elvy Engelbrektson i samarbete med Malmö stadsbyggnadskontor och Kultur Malmö.


Malmö stads färgprogram (pdf, 2.8 MB)

Senast ändrad: 2016-02-16 14:25