Publicerad 2018-08-22 09:20

Senast uppdaterad 2018-08-22 09:27

Tyck till om Malmös framtid

Just nu pågår en översyn av Översiktsplan för Malmö. Utställningsperioden är nu slut och vi tackar för alla synpunkter som har kommit in. Förslaget kommer nu att bearbetas vidare innan det tas upp i kommunfullmäktige för beslut. Den reviderade översiktsplanen förväntas bli antagen under första halvåret 2018.

- Det som har tillkommit är bland annat förslag på nya bostadspolitiska mål och strategier. Komplettering har också gjorts i form av ett avsnitt om högre utbildning, forskning och utveckling. Delvis med utgångspunkt i att Malmö högskola blir universitet och ESS-anläggningen etablerats i Lund, säger Tyke Tykesson, projektledare för Översiktsplan för Malmö.

Översiktsplanen vägleder bland annat hur Malmös stadsmiljö ska utvecklas och styr utvecklingen långt in i framtiden. Nya förutsättningar påverkar staden på olika sätt och översiktsplaneringen behöver vara både flexibel och långsiktig. I utställningsförslaget har översiktsplanen därför uppdaterats och i vissa avseenden reviderats. De grundläggande inriktningarna föreslås gälla även i fortsättningen:

  • Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
  • Staden ska fungera som en kulturell och demokratisk arena och vara en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning.
  • Malmö ska läkas samman – socialt och fysiskt.
  • Staden ska i huvudsak växa inåt, för god resurshushållning.

Ta del av förslaget och tyck till

Den 1 september - 1 november 2017 pågår utställning av översyn av Översiktsplan för Malmö. Under denna period kan du ta del av och tycka till om förslaget på malmo.se. Du kan även ta del av utställningsförslaget i Malmörummet på Stadsbiblioteket, samt i Stadshusets foajé.

Efter utställningen tas förslaget upp i kommunfullmäktige för beslut. Den reviderade översiktsplanen förväntas bli antagen under första halvåret 2018.