Publicerad 2018-08-22 09:00

Senast uppdaterad 2018-08-22 09:21

Testa översiktsplanen för Nyhamnen i 3D och virtual reality

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Fram till den 1 september pågår utställningen av översiktsplanen
för Nyhamnen. Då kan du tycka till och komma med synpunkter på planförslaget. Under utställningsperioden kan du testa förslaget i 3D och virtual reality eller följa med på en guidad vandring i området.

Vill du veta mer om planerna för Nyhamnen och diskutera områdets
utveckling? Under utställningsperioden arrangerar stadsbyggnadskontoret olika aktiviteter, där du kan träffa stadsplanerare och ställa frågor om planförslaget.

För att kunna leda utvecklingen i rätt riktning vill vi veta vad du tycker. Till och med den 1 september kan du skicka in dina synpunkter.

Genom att klicka dig vidare nedan kan du:

  • läsa mer om förslaget till översiktsplanen
  • testa 3D visualiseringen av planförslaget
  • få information om aktiviteter
  • anmäla dig till guidad vandring i området
  • skicka in dina synpunkter på planförslaget

Översiktsplanen blickar långt in i framtiden

Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.