Planerna för området runt Östervärns station ger möjlighet att knyta samman östra och västra Malmö. Östervärns station är en nyckel till utvecklingen i området.

Här kan du läsa om vårt arbete med kommunens översiktliga och långsiktiga planering, Malmös utvecklings- och utbyggnadsområden, stadsutvecklingsprojektet Storstadspaketet samt framtidens kollektivtrafik.