Här kan du läsa om vårt arbete med kommunens översiktliga och långsiktiga planering. Översiktsplanen är vägledande inför beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.