Välkommen till Idévecka Amiralsstaden den 16-22 februari. Då vill vi veta vad du tycker om de första idéerna och skisserna till omvandlingen av Rosengård Centrum och området kring nya Rosengård station. Vi ses!