Publicerad 2016-12-09 13:25

Senast uppdaterad 2018-05-24 10:02

2 miljoner i bidrag till förbättring av utemiljöer

Fastighetssbolaget Trianon har beviljats drygt 2 miljoner kronor i stöd från Boverket för upprustning av utemiljön kring Rosengård centrum. Förbättringarna ska främja aktiviteter och social gemenskap och görs i samarbete med boende och unga i området.

Under 2016 har regeringen via Boverket delat ut 200 miljoner i stöd till socioekonomiskt utsatta områden för förbättring av utemiljöer.

Stödet ska:

• bidra till utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap
• bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning
• på ett varkatigt sätt bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer

Trianon Fastighets AB som i höstas tog över köpcentrat i Rosengård centrum har sökt och beviljats stöd på totalt 2 287 000 kronor för att förbättra utemiljöerna. För att ta del av stödet måste fastighetsägaren bidra med motsvarande belopp.

Trianon bjuder in boende att vara delaktiga

Förändringsarbetet med utemiljöerna vill Trianon göra tillsammans med boende och då gärna ungdomar i området. Under våren kommer man att starta upp samtal och workshops för att få reda på vad de boende i området har för önskemål och genomförandet kommer sedan att pågå under hela 2017.

- Genom delaktighet vill vi öka intresset för förändringarna och få de boende i området att ta hand om och bevara det som genomförts. Många byggprojekt är på lång sikt och det kan vara svårt, för framförallt yngre, att känna delaktighet i något som kommer att bli verklighet först om flera år. Just därför känns vårt utemiljöprojekt roligt; vi kommer verkligen att se ett resultat inom kort tid, säger Birgitta Bengtson, marknadsansvarig för Rosengård Centrum.

Trianon har själva olika tankar hur utemiljöerna skulle kunna förändras.

- Vi vill att Rosengård Centrum ska utvecklas till en mötesplats för alla. Vi skulle vilja öppna upp för fler butiker, food trucks samt ett café på utsidan som gör cykelleden ner mot centrum mer till en gångväg. Ett café skulle även kunna öka jämställdheten då innemiljön på Rosengård Centrum idag är relativt mansdominerad. En temalekplats med möjlighet till sport och lek skulle kunna fylla det nu tomma torget på den norra sidan av Centrum. En härlig grön vägg på sporthallen och förbättrad ljussättning mot biblioteket skulle skapa en känsla av ett utomhusrum. Belysta samlingsytor som känns tryggare och mer ombonade skapar en bra miljö för möten och samvaro, avslutar Birgitta.