Publicerad 2017-01-17 17:07

Senast uppdaterad 2017-03-02 11:38

Ett steg närmare invigningen av Rosengård Station

Det är nu klart att en ny tågstation ska byggas i Rosengård. Målsättningen är att kunna köra persontrafik på Kontinentalbanan från och med december 2018.

Station Rosengård får i en första etapp en perronglängd på 177 meter som sträcker sig från Amiralsgatans kant längs Rosengårdsstråket till Törnrosen. Den nya stationen gör det samtidigt möjligt för den framtida Öresundspendeln (Ystad- Rosengård-Citytunneln- Köpenhamn) att stanna till i Rosengård. I en andra etapp är det tänkt att stationen ska bli 250 meter lång och sträcka sig över Amiralsgatan.

Den nya stationen i Rosengård ska:

•  ansluta till framtida kollektivtrafik på Amiralsgatan
•  erbjuda bra gång- och cykelstråk
•  säkerställa en ny busshållplats och nya cykelvägar till stationen
•  ha en god anslutning till Rosengårdsstråket

I investeringen ingår även ytorna runt stationen för cykelparkering, plats för biljettautomater, belysning och gröna miljöer.

Totalt investerar Malmö stad 80,5 miljoner kronor i järnvägsområdena och 30 miljoner kronor på allmän platsmark.  Förändringar i arbetet med Rosengårds station får ytterligare 16,5 miljoner kronor.    

Nu återstår att Malmö Stads kommunfullmäktige godkänner stationsbyggena, som förutom bygget av Rosengård station även omfattar en omvandling av Persborgs station.