Publicerad 2017-02-15 15:02

Senast uppdaterad 2017-09-12 16:24

Tyck till om de första förslagen från arkitektteamen

Det är dags för den första avstämningen av förslagen på hur Rosengård Centrum och området kring Rosengård station kan förändras. Nu vill vi veta vad du tycker. I vårt 3D verktyg Cityplanner kan du se förslagen och komma med synpunkter.

Under hösten/vintern 2016 har ett arbete påbörjats med att skapa en plattform för omvandling av Rosengård Centrum och Rosengård station.

Aktörer och boende i området har deltagit i processen, tillsammans med fyra arkitektteam med uppdrag att arbeta fram förslag på både sociala och fysiska förändringar.

Tyck till direkt i Cityplanner eller på plats 

Under Idéveckan 16-22 februari testar vi förslagen bland allmänheten. Vad är bra eller mindre bra? Är det något vi ska lägga till eller ta bort?

Tyck till antingen direkt via 3D verktyget Cityplanner eller kom och besök oss på plats i Rosengård Centrum, där förslagen finns utställda 16-22 februari, vardagar 11-18 och lördag 10-17.