Publicerad 2016-12-09 13:25

Senast uppdaterad 2018-05-24 10:03

Barn utforskar ny mötesplats i Rosengård Centrum

Under sommaren 2016 har en dialogprocess påbörjats med olika aktörer och boende i området. Fokus för processen var en plats utanför biblioteket i Rosengård centrum -  en plats med stor potential att kunna få en större social funktion än den har idag.

Platsen är väl synlig, Rosengårdsstråket passerar förbi, Rosengårds sporthall och fritidsgården Tegelhuset ligger i anslutning och platsen ligger bredvid en av ingångarna till Rosengårds köpcentra. Biblioteket är ett av de mest välbesökta i Malmö och en mötesplats i anslutning till biblioteket skulle både avlasta och ge en möjlighet att förlägga en del av verksamheten utomhus.

Symboler tas fram till installationen, foto: Disorder

Symboler tas fram till installationen, foto: Disorder

3 km snöre och 25 kubikmeter frigolit

Fokusgruppen för sommarens dialogarbete var unga boende i närområdet i åldrarna 5-15 år. Sex workshops genomfördes i samarbete med bland andra Rosengårds bibliotek, Tegelhuset och Rädda Barnen i Herrgården.

Under de tre första som hölls utanför biblioteket, fick deltagarna utforska platsen genom olika material. En stor skulptur skapades av 3 km snöre, 25 kubikmeter frigolit gick åt till att skulptera nya former av möbler och barnen byggde gräsmattor med pärlor och klistermärken.

Barnen gav inspiration till en  lek- och sittstruktur, foto: Disorder

Barnen gav inspiration till en lek- och sittstruktur, foto: Disorder

Barnen gav inspiration till en lek- och sittstruktur

Under de följande tre workshopparna deltog grafiska designers från Summer Studio, för att tillsammans med de unga deltagarna utforska identitet och platstagande. Barnen målade stora självportätt, byggde vägar på mark och väggar och skapade symboler av ett dekonstruerat alfabet.

Sommarens workshops utmynnade i en installation eller en lek- och sittstruktur inspirerad av deltagarnas arbete. Det är ett böljande modulsystem av bänkar och bord i olika höjder som inbjuder till att klättra och sitta på.

Invigning med kalas och vernissage

Platsen och installationen invigdes den 23 augusti med kalas och vernissage av de unga konstnärernas självporträtt. Runt 200 personer kom till kalaset som bjöd på popcorn, klistermärkes-workshop och dans till DJn Simón de la Onda.

Starten på ett långsiktigt arbete

Sommarens aktiviteter är starten på ett långsiktigt dialogarbete. Det är första testet av ett nätverk med olika aktörer i området. Arbetet och metoden kommer att utvecklas för att involvera fler aktörer, fler platser och få igenom fler permanenta fysiska förändringar.