Publicerad 2017-01-02 15:55

Senast uppdaterad 2018-05-24 10:05

Brett deltagande i Idéverkstadens  workshops 

Under december bjöd Idéverkstaden in till två workshops med aktörer och boende i området. Deltagarna fick beskriva vad som är värdefullt och vad som kan utvecklas till det bättre i Rosengård Centrum och i området kring stationen.

Genom bred involvering av olika aktörer och allmänheten ska Idéverkstaden leda fram till förslag hur Rosengård centrum och området kring Rosengård station kan utvecklas. Initiativet kommer från Malmö stad i samarbete med fastighetsägarna Trianon och MKB.

Förslag på fysiska och sociala förändringar

Fyra arkitektteam deltar i Idéverkstaden med uppdrag att arbeta fram förslag på såväl fysiska som sociala förändringar med hjälp av de idéer som kommit upp under workshop 1 och 2. Förslagen kan innehålla förbättringar av stadsmiljön, nya bostäder och verksamheter, men även åtgärder som kan leda till exempelvis ökad sysselsättning och bättre hälsa.

I februari kommer vi bjuda in alla inblandade aktörer och allmänheten att se och tycka till om resultaten innan förslagen färdigställs.

Sammanställning av workshop 1 & 2


Sammanstälning workshop 1 & 2 (pdf, 1 MB)


Presentation Amiralsstaden (pdf, 2.3 MB)
Presentation Idéverkstad (pdf, 839 kB)
Presentation Rosengård station (pdf, 4.4 MB)
Presentation MKB (pdf, 4.8 MB)
Presentation Trianon (pdf, 1.4 MB)
Presentation Tjejer i Förening (pdf, 3.4 MB)