Publicerad 2017-02-15 18:58

Senast uppdaterad 2017-02-15 18:58

4 fastighetsägare bildar bolag för att förverkliga Culture Casbah

Culture Casbah, illustration Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Culture Casbah, illustration Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Fastighetsbolagen Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har bildat ett gemensamt bolag, Rosengård Fastighets AB, som ingått avtal om att förvärva cirka 1 660 bostadslägenheter från MKB i Rosengård.

Bolaget kommer nu att påbörja detaljplanearbetet för att förverkliga Culture Casbah med runt 200 nya bostäder och 30 kommersiella lokaler.

De förvärvade fastigheterna har ett marknadsvärde på 1,1 miljarder kronor och de fyra bolagen kommer att äga 25 procent vardera av aktierna i Rosengård Fastighets AB. Tillträde beräknas ske den 1 maj 2017, förutsatt att de villkor som affären är beroende av är uppfyllda.

Styrelsen i Rosengård Fastighets AB kommer att bestå av en ledamot och en suppleant från respektive bolag, totalt fyra ledamöter och fyra suppleanter. Styrelseordförande blir MKB:s VD.