Publicerad 2018-06-26 12:54

Senast uppdaterad 2018-06-26 17:08

Ett mer aktivt delaktighetsarbete

Sophia Bescher projektledare Amiralsstaden

Sophia Bescher utanför Amiralsstadens lokal vid Enskifteshagen i Malmö.

I över ett år har Amiralsstaden, i sin nuvarande form, varit igång som en stadsutvecklingsprocess. Jobbet har gjort Malmö stads organisation både mer aktiv och öppen i sitt delaktighetsarbete. Det berättar Sophia Bescher som är projektledaren för det hela:
- Jag
vill tro det! Det finns i alla fall en stor nyfikenhet om vad vi gör.

Redan tidigt var det många som var intresserade av Amiralsstaden.

- Jag tror att de insatser som både Disorder och Malmö stad har gjort sedan tidigare har väckt ett intresse för området. Det är också dessa insatser som ligger till grund för Amiralsstadens nuvarande inriktning, säger Sophia Bescher.

Men det är först nu som intresset har börjat handla om specifika förbättringsförslag, berättar Sophia Bescher:

- Det krävdes en hel del analys- och testverksamhet innan vi visste hur vi skulle ta oss fram – och vi testar fortfarande. Det gäller både delaktigheten tillsammans med invånarna och förbättringar inom Malmö stad. Men nu har vi fått in våra första resultat, vilket gjort det lättare för oss att engagera andra aktörer, som vill vara med på resan.

”Tillsammans utvecklar vi Amiralsstaden”

Efter att ha analyserat utgångsläget fokuserade Amiralsstaden på att bygga upp goda relationer med individer, verksamheter och informella nätverk i området.

- Vår utgångspunkt är att vi inte klarar av att utveckla området på egen hand. Det är inte heller önskvärt från vårt sätt att se på det hela. Därför vill vi engagera ännu fler personer och aktörer i området. Tillsammans utvecklar vi Amiralsstaden, säger Sophia Bescher.

Sophia Bescher, projektledare Amiralsstaden

Sophia Bescher vid en modell över Amiralsstaden.

Två personer som tidigt engagerades var Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan, som idag leder Amiralsstadens arbete med att bygga upp en modell för medborgarinvolvering.

- Jag väldigt glad över att vi lyckades hitta Anna och Modan. Att som ensam projektledare utveckla både Malmö stads interna processer och en ny modell för medborgarinvolveringen hade inte gått, säger Sophia Bescher.

- Just nu arbetar jag med Malmö stads inre liv och organisation och Anna och Modan med det yttre – för att tillsammans med invånarna driva Amiralsstaden framåt.

En fördel med medborgarinvolveringen är att Malmö stad snabbare kan ändra sin organisation för att möta invånarnas behov.

- Det vi lär oss genom dialog och samarbeten med invånarna tar vi hela tiden med oss när vi utvecklar våra interna processer. Jag tror att det faktum att synpunkterna kommer direkt från invånarna är ett av skälen till varför vi ser en vilja att ändra på organisationen, menar Sophia Bescher.

- I dagsläget är det svårt för invånarna att se de interna förändringarna, men det är genom samstämmigheten som Amiralsstaden möjliggörs. Jag hoppas även att det i framtiden leder till att vi syns ännu mer i det lokala.

Fler bostäder och verksamheter till området

Station Rosengård håller på att byggas.

Station Rosengård håller på att byggas.

Trots framsteg finns det mycket kvar att förbättra och utveckla för Amiralsstaden.

- Om ett halvår har vi Station Rosengård på plats. Det ska bli häftigt att se vad vi kan göra när stationen är klar och hur det kommer påverka området. Vi kommer till exempel att ha börjat planera för nya bostäder och verksamheter längs Amiralsgatan, Rosengårds centrum och Culture Casbah, säger Sophia Bescher.

- Sen hoppas jag på att vi kommer att ha ännu fler projekt på gång, men det kommer att ta tid – och det är vi medvetna om. Det är också naturligt då vi valt att involvera invånare för att hitta våra svar och vägen framåt.