Om Amiralsstaden

Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i station Rosengård.

Målet är att samla Malmö stads och samhällets insatser i området för att skapa fler jobb och bostäder. Dessutom ska utbudet av kultur öka och förutsättningarna för en god hälsa förbättras. Amiralsstaden ska med andra ord bidra till att de stationsnära stadsdelarna kan erbjuda goda livsmiljöer för barn och vuxna. 

Mer specifikt har Amiralsstaden som mål att:

  • Bidra till att fler Malmöbor uppnår hållbar försörjning
  • Bidra till hållbart vardagsliv för Malmöbor
  • Bidra till ökad jämlikhet i hälsa hos Malmöbor

Amiralsstaden bjuder in fastighetsägare, näringsidkare, verksamheter, föreningar och Malmöbor till att vara med i dialoger och samarbeten för att utveckla området.

Amiralsstadens lokal

I Amiralsstadens lokal på Kopparbergsgatan 4 C arrangeras möten, workshops och flera andra aktiviteter där olika aktörer deltar. Amiralsstaden samarbetar gärna med andra kring olika events. Har du en bra idé får du gärna höra av dig!

Historik

Initiativet till Amiralsstaden kommer från  Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Kommissionen menade att det behövs ett stadsutvecklingsprojekt där den fysiska planeringen bidrar till att utjämna ojämlika förutsättningar, och på längre sikt även för hela Malmö.

Arbetet med Amiralsstaden startade under hösten 2016, men ett förarbete har pågått sedan tidigare. Exempelvis har möjligheten att bygga fler bostäder längs Amiralsgatan undersökts.

Dessutom kommer arbetet med Culture Casbah att vara en viktig del i det fortsatta arbetet, det vill säga nya bostäder och butiker längs Rosengårdsstråket. Även fastighetsägarnas samarbete i föreningen BID Sofielund och Rosengårds Centrum är viktiga delar av Amiralsstaden.

Amiralsstaden har under tre år fram till 31 augusti 2019 varit en del av Malmö Innovationsarena och till viss del finansierats av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Senast ändrad: 2019-10-11 14:34