Samlade skrifter om Amiralsstaden

Här hittar du rapporter, informationsmaterial och andra dokument om Amiralsstaden.

Amiralsstadens styrdokument

Amiralsstadens reflektioner

Användandet av offentliga platser på Rosengårdsstråket, 2017

Idéverkstaden, december 2016 - mars 2017

Idéverkstaden var en serie av workshoppar där Malmöbor, föreningar, företag och verksamheter erbjöds att vara med och utforma en plattform för förnyelsen av Rosengård centrum och området kring Rosengård station.

Initiativtagare var Malmö stad, fastighetsägarna Trianon och MKB i samarbete med HSB och Victoria Park.

Rapport Idéverkstad (pdf, 4.1 MB)

Arkitektteamens förslag

Tre arkitektteam och ett studentteam har arbetat fram förslag till hur omvandlingen av Rosengård Centrum och området kring Rosengård station kan se ut.

Här presenteras de slutgiltiga förslagen från mars 2017:

Rapporter framtagna av Disorder 2015-2017

Senast ändrad: 2020-04-30 11:14