Frågor och svar om detaljplan för västra delen av Bellevuegården

Detaljplanen (Dp 5539) för bostadsområdet i den västra delen av Bellevuegården, har vunnit laga kraft och börjat gälla. Här har vi samlat frågor och svar kring den nya detaljplanen och den nya bebyggelsen i området.

Senast ändrad: 2019-12-03 14:09