Hållbart boende

BoKlok planerar en utbildning för blivande bostadsägare i Botildenborg, som bland annat omfattar boendeekonomi, vad det innebär att vara medlem och att bo i en bostadsrättsförening, samt visa på hur man kan leva socialt och miljömässigt hållbart.

BoKloks målgrupp har ofta tidigare bott i hyresrätt. Erfarenheten av hur en bostadsrättsförening fungerar är begränsad och det saknas ofta en tradition av ägt boende. För blivande BoKlok-bostadsägare är det viktigt att förstå hur en bostadsrätt fungerar, hur man gemensamt tar ansvar för fastigheten, för skötsel och bibehållandet av värdet, eftersom det på sikt ökar både fastighetens och områdets hållbarhet.

BoKlok kommer att erbjuda en utbildning till alla blivande bostadsägare i området, för att ge faktisk kunskap om boendeformen men också för att stärka den sociala sammanhållningen. Utbildningen är frivillig att delta i.

Senast ändrad: 2016-05-04 15:59