Mötesplatser

Det offentliga rummet spelar en viktig roll för att ge utrymme för planerade eller oplanerade möten, människor emellan. Nya mötesplatser innebär en möjlighet att tillföra funktioner och kvaliteter som verkligen efterfrågas av malmöborna, och som ökar känslan av tillhörighet till ett område.

Mötesplatser kan vara parker, lekplatser, hundrastgårdar, busshållplatser, stränder eller torg. Den demokratiska aspekten av mötesplatser i det offentliga rummet lyfts fram i Malmö stads översiktsplan. Här betonas också vikten av att skapa nya mötesplatser i det offentliga rummet när nya områden byggs.

De nya mötesplatserna i Botildenborg kommer bland annat utgå från den kartläggning som stadsområdesförvaltning Öster gör över områdets kvaliteter och värden, samt utifrån dialogprocesser som sker under 2016.

Senast ändrad: 2017-03-02 15:53