Publicerad 2016-04-26 18:01

Senast uppdaterad 2016-06-01 17:07

Markanvisning med sociala villkor

BoKlok radhus, typhus

Denna typ av radhus tänker sig BoKlok i området Botildenborg. Färg och material kan komma att ändras.

BoKlok har tilldelats en markanvisning vid Rosengårdsfältet i södra delen vid Botildenborgs vattentorn, för ett nytt bostadsprojekt med cirka 45 bostadsrättsradhus. BoKlok ska enligt avtalet med Malmö stad ta ett omfattande socialt ansvar. 

Insatserna riktar sig främst till barn och unga samt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.

Med projektet öppnas möjligheter till en boendekarriär för den som trivs och gärna vill bo kvar i området. Genom de sociala kraven kopplade till markanvisningen tar Malmö stad och BoKlok ett tydligt och långsiktigt steg i samverkan kring sociala hållbarhetsfrågor.

De sociala initiativen har gemensamt arbetats fram av Malmö stads fastighetskontor, Stadsområde Öster samt BoKlok. Exempel på aktiviteter som väntas bli aktuella är praktikplatser och anställningar samt samverkan med skolklasser i området.