Publicerad 2016-05-17 13:24

Senast uppdaterad 2018-05-22 13:21

Första visning av framtidens bostadsområde

Ett 30-tal intresserade Malmöbor tog chansen att på plats få veta mer om de planerade radhusen i Botildenborg, när Malmö stad och BoKlok bjöd in till samtal och guidade visningar. Besökarna gavs denna eftermiddag i maj möjlighet att lämna synpunkter på grönområdet intill och träffa representanter från stadens olika förvaltningar samt byggherren BoKlok.

BoKlok och Malmö stad vill i ett tidigt skede träffa Malmöbor som berörs av planerna för södra Botildenborg eller som är nyfikna på utvecklingen av grönområdet på Östra Rosengårdsfältet. Träffen intill Botildenborgs vattentorn gav möjlighet till spontana samtal och svar på frågor om framtidens Botildenborg.

Botildenborgs vattentorn

Samråd sker under sommaren 2016. Alla som berörs av förslaget har då möjlighet att lämna synpunkter.

Du som inte kunde delta den 11 maj, men som gärna vill bidra med erfarenheter och synpunkter på området har möjlighet att svara på vår enkät.

Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!