Publicerad 2016-07-06 16:01

Senast uppdaterad 2018-05-22 13:20

Malmöbor bidrar till utvecklingen av Botildenborg

Under januari till maj i år har en studie av utemiljön på Östra Rosengårdsfältet genomförts Totalt medverkade 159 Malmöbor i åldrarna 1,5 till 69 år. Genom sina berättelser har deltagarna bidragit med en stor lokalkunskap och kännedom om platsen ur både ett barn- och vuxenperspektiv. Deras bidrag används nu som kunskapsunderlag i den fortsatta planeringen och utvecklingen av området Botildenborg.

Grön oas i staden

Östra Rosengårdsfältet uppskattas mycket för sin vilda växtlighet och för att det är en grön oas i staden. Kvaliteter som deltagarna i studien gärna ser bevaras. Platsen besöks flitigt av motionärer och cyklister på väg till jobb, skola och förskola. Men även av besökare till kyrkan och odlingslotterna. På sommaren besöks platsen av barn, unga och vuxna som leker, odlar, motionerar, plockar blommor och bär och äter picknick. Under vintertid används backen vid Botildenborgs vattentorn för pulkaåkning.

Trafiken upplevs som störande

För att fortsätta vara en bra miljö för alla Malmöbor tyckte deltagarna att det behövs fler platser att sitta på. Det behövs fler bänkar. Deltagare i studien tycker också att det behövs farthinder längs med Ramels väg och Botildenborgsvägen där hastigheterna är höga. Trafikbullret från Inre Ringvägen är störande och deltagarna har varit eniga om att det måste göras något åt detta.

Fler mötesplatser och service efterfrågas

Inför framtiden har det kommit in tankar och idéer om löparbanor, utegym, café, toaletter, större lekplatser, mer blommor, fruktträd, bärbuskar och platser för familjer att samlas på och göra saker tillsammans. Bland annat genom att etablera nya verksamheter, tillföra service och skapa mötesplatser i området.

Fortsätt tycka till om Botildenborg

Vi vill fortsatt få in synpunkter på hur du vill att området ska utvecklas. Under sommaren kommer vi att finnas på plats bland annat på olika arrangemang i området. Håll utkik på hemsidan när och var. Du kan också lämna in dina förslag via vår webbenkät och länken nedan.