Publicerad 2016-09-26 13:28

Senast uppdaterad 2016-09-26 13:56

Arkeologisk utredning av Botildenborg

grävskopa på gräsmatta

Från måndag den 26 september till och med onsdag 28 september 2016 utför Sydsvensk arkeologi en arkeologisk utredning i Botildenborg. Beställare är Malmö stads fastighetskontor och utredningen berör området för ny detaljplan.

Utredningen utförs i form av en provschaktsgrävning med grävmaskin. Under utredningens genomförande kommer en vagn att ställas på plats och en grävmaskin att arbeta i området.

Syftet med utredningen är att klargöra fornlämningssituationen inom inom Rosengård 130:250, Västra Skrävlinge socken, Malmö kommun. Enligt Länsstyrelsens bedömning är sannolikheten för att planerat arbete kommer beröra under mark dolda fornlämningar så stor, att en arkeologisk utredning i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 11 § kulturmiljölagen ska genomföras. 

Utredningens resultat redovisas i en rapport som skickas till Länsstyrelsen, som därefter tar beslut utifrån rapportens resultat. Ansvarig arkeolog på Sydsvensk arkeologi är Åsa Berggren.