Publicerad 2016-11-08 10:31

Senast uppdaterad 2018-05-22 13:19

Årets dialogarbete avslutat

Totalt 161 barn, unga och vuxna har under 2016 deltagit i en serie workshops om hur Botildenborg ska se ut och fungera i framtiden. Träffarna hölls på olika platser i Rosengårds centrum under perioden juni-september. Vad som är bra/dålig planering har diskuterats och många bra förslag har kommit fram.

Syftet med sommarens workshops har varit att fånga upp önskemål om service, verksamheter och mötesplatser – en fördjupning av de synpunkter som kom fram under vårens kartläggning av parkområdet intill Botildenborgs vattentorn. Varje workshoptillfälle har utformats för att passa en viss åldersgrupp. Barn och vuxna har alltså fått egna förutsättningar för att bidra till fortsatt planering och utveckling av platsen. Det kom in många kreativa och bra förslag.

Rött kort, barnteckning

Rött kort till den som inte sköter sig i parken, föreslår ett barn.

Alla vill ha mer parkmiljö och grönska i området. Här får det också gärna finnas en förskola, hyreslägenheter, en större livsmedelsbutik, apotek, ett stort bibliotek, avgiftsfri parkering (tyckte de vuxna), festlokal, ett familjevänligt café och plats för motion eller lek.

Förslag på tillägg: cykelpump, cykelställ, hastighetsskyltar (30km/h), belysning, paviljong, grillplats, toaletter, bänkar och andra sittplatser. Eftersom många av förslagen skulle innebära en ökad skötsel av parken föreslår både barn och vuxna att det vore bra med en parkvakt. Ett barn vill att parkvakten ska kunna ge rött kort till de som inte sköter sig.