Publicerad 2017-01-10 12:08

Senast uppdaterad 2017-01-10 12:12

Botildenborg får stöd av Boverket

Besökare vid Botildenborgs vattentorn på Östra Rosengårdsfältet

Östra Rosengårdsfältet kommer att få sig ett lyft. Detta blir möjligt efter att Boverket beviljat projektet Botildenborgsloopen drygt 2 miljoner kronor i stöd.

Under hösten skickade fastighetskontoret in en ansökan till Boverket om ekonomiskt stöd till upprustning av utemiljön i området Botildenborg, som ligger intill vattentornet på Östra Rosengårdsfältet, mellan Herrgården och Västra Kattarp. Bakom ansökan står delar av projektgruppen för planområdet Botildenborg (FK och GK) och FKs arrendeenhet.

Strax innan jul fick fastighetskontoret besked från Boverket om att projektet Botildenborgsloopen, en planerad utveckling av utemiljön på Botildenborg, beviljats drygt 2 miljoner kronor i stöd. Malmö stad ska finansiera projektet med motsvarande summa.Stödet gör det, i ett första skede, möjligt att skapa nya entréer till odlingsområdet Rosengårdsfältet, som också kommer ramas in av ett staket och får buskage och nya sällskapsytor. Förhoppningen är att den befintliga parkmiljön i området ska kompletteras av ett nytt, upplyst promenadstråk med små ”stationer” längs vägen, exempelvis lekytor, ätbara frukter och bär samt platser för vila.Botildenborgsloopen har tagits fram utifrån kringboendes synpunkter på dagens grönområde, idéer och önskemål kring utvecklingen av Botildenborg, samt platsens inneboende kvaliteter och förutsättningar. Vill du veta mer om dialogarbetet kan du läsa om det på utvecklingsområde Botildenborgs sidor.Det stöd som beviljats av Boverket omfattar exakt 2 014 737 kronor. Projekttiden löper fram till hösten 2018.