Publicerad 2017-02-17 17:03

Senast uppdaterad 2017-02-17 17:23

Tyck till om förslag till detaljplan

foto: Bojana Lukac

foto: Bojana Lukac

Förslaget till detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:250 (del av Rosengårdsfältet) är på samråd fram till den 7 april. Det innebär att du fram tills dess kan komma med synpunkter på planen.  

Planförslaget gör det möjligt att bygga 43 radhus i två våningar - en bostadstyp som inte finns i området idag. Avsikten är att bostäderna ska uppföras med bostadsrätt.

Till grund för planförslaget ligger planprogrammet för Herrgården och Rosengårdsfältet från 2012, som beskriver ett behov av förtätning i området och en utbyggnad i kanterna av parken, längs Ramels väg och i södra delen av Rosengårdsfältet. Planförslaget följer översiktsplanen och ingår i ett område med blandad stadsbebyggelse.

Tyck till om planen

Fram till den 7 april är detaljplanen på samråd. Då har du möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Vi vill ha dina synpunkter skriftligen med namn och adress. Du skickar dem via e-post till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller till postadress Malmö Stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.