Publicerad 2017-04-27 13:23

Senast uppdaterad 2017-04-27 14:06

Arkeologisk förstudie startar i maj

Grävskopa i jord

Nu görs en arkeologisk förundersökning på fastigheten Rosengård 130:250 i Malmö. Arbetet utförs av Sydsvensk arkeologi AB och planeras starta andra veckan i maj 2017. 

Botildenborg är ett gammalt bostadsområde. Redan på yngre stenåldern bodde människor på den plats där vattentornet står idag.

Den planerade utvecklingen av Botildenborg kommer sannolikt beröra fornlämningar under mark. Hösten 2016 gjordes därför en arkeologisk utredning av fastigheten Rosengård 130:250, enligt bestämmelserna i 2 kap 11 § kulturmiljölagen.

I samband med den arkeologiska utredningen påträffades bland annat lämningar efter boplatser från förromersk järnålder (500-1 år f Kr) och från yngre stenåldern.

En arkeologisk förundersökning behöver nu göras i området. Som underlag för sitt ställningstagande har länsstyrelsen haft undersökningsplanen från Sydsvensk arkeologi AB.