Publicerad 2017-09-05 12:37

Senast uppdaterad 2017-09-05 12:47

Slutundersökning för arkeologi i Botildenborg

Karta över område för arkeologisk slutundersökning i Botildenborg

Nu påbörjas nya, arkeologiska undersökningar i backen vid Botildenborgs vattentorn. Sydsvensk Arkeologi, som utför slutundersökningen, beräknar att arbetet tar några veckor.

Bakgrunden till att slutundersökning behöver göras är att fornminnen har påträffats inom området. Utgrävningen sker på en ca 900 kvadratmeter stor yta, mitt i parken. 

Slutundersökningen görs efter beslut av Länsstyrelsen i Skåne län. Uppdragsledare är Helene Wilhelmson på Sydsvensk arkeologi

Plan över exploateringsområdet i Botildenborg.